Welkom (PA60CUBA)

In juni 2019 ontstond in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog het idee om de techniek achter de koude oorlog meer bekendheid te geven. Tenslotte gebeurde er veel “onder onze neus”.

In de periode zomer 2019 – januari 2022 is deze gedachte verder uitgewerkt en leidde tot het project wat nu achter ons ligt; meer dan 60 objecten uit de koude oorlog die opengesteld zijn voor het publiek, met maar liefst 7 objecten in Zeeland.

Niemand van ons had kunnen vermoeden wat er op 24 februari 2022 in de Ukraïne zou gebeuren. We willen benadrukken dat het gehouden weekend op 22 en 23 oktober 2022 op geen enkele manier in verband stond met de situatie in de Ukraïne; we wilden graag laten zien wat er in Nederland gebeurde in de periode 1946 – 1991 en ons niet linken aan de situatie in 2022.

Cuba Crisis

Oktober 1962 was een kritisch punt in de koude oorlog; de spanningen tussen Oost en West liepen hoog op, resulterende in de Cuba Crisis.

De koude oorlog is voor velen een stuk onbekende geschiedenis en we grepen de 60 jarige herdenking van de Cuba Crisis graag aan om hier het weekend van 22 en 23 oktober 2022 meer bekendheid aan te geven.

In heel Nederland waren gedurende dat weekend zoveel mogelijk koude oorlog objecten open welke soms ook toegankelijk waren voor het publiek en is uitleg gegeven over de functie van het betreffende object.

Communicatie was ook in de koude oorlog belangrijk en daarom hebben we een ook groot aantal objecten “in de lucht” gebracht.

PA60CUBA was actief op HF en 2 meter vanuit de oude bunker van het Provinciaal Commando Civiele Verdediging / Bescherming Bevolking. Deze bunker is gelegen onder de voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel in Middelburg.

Deze website geeft een beeld van de activiteiten die gedurende het weekend van 22 en 23 oktober 2022 werden gehouden in de voormalige BB bunker, aan de Looierssingel in Middelburg, thans het gebouw van Erfgoed Zeeland.

Op bovenstaande (afwisselende) afbeeldingen o.a. de BB commandobunker in Grou. Voor een reportage van 058 online (aug 2019) klik hier