PA75NAVO

Herdenking 75 jaar NAVO

Tijdens het koude oorlog weekend ter gelegenheid van 60 jaar CUBA crisis op 22 en 23 oktober 2022 (met 60 koude oorlog objecten geopend voor het publiek) hebben we ook aandacht geschonken aan het aspect radio. Tenslotte was communicatie ook in de koude oorlog erg belangrijk; niet alleen tussen de diverse onderdelen maar denk ook aan alle “geheime communicatie”.

Uiteindelijk resulteerde dat in maar liefst 26 deelnemende stations, die allen in de lucht kwamen vanaf een (voormalige) koude oorlog locatie met een special call.

Hoewel het uitdrukkelijk geen contest was en het aantal verbindingen per locaties varieerde van 4 tot 400, was het aantal contacten wat in dit weekend gemaakt werd, toch indrukwekkend;

  • ruim 2300 verbindingen op HF (voornamelijk 40 en 20 meter)
  • ruim 260 verbindingen op VHF en UHF
  • modes SSB, CW, FM en FT-8
  • qrp opstellingen met accu’s en een simpel draadje tot halve conteststations met grote antennes

Het leuke was dat we niet alleen maar verbindingen maakten, maar ook het aanwezige publiek konden vertellen wat we deden, waarom we het deden en wat de rol van draadloze communicatie in de koude oorlog was. Gezien de reacties van het publiek, zijn we hier goed in geslaagd en dat is een mooie promotie van onze hobby.

Gezien de reacties van zowel de stations als de objectbeheerders als de bezoekers, is besloten om ook in 2024 weer een soortgelijk landelijk evenement te organiseren.

Ter gelegenheid van het feit dat de NAVO 75 jaar geleden is opgericht, zullen we op 20 en 21 april 2024 weer zoveel mogelijk koude oorlog locaties open stellen voor het publiek en ook weer “in de lucht brengen” en hopen we ook weer veel verbindingen te maken.

Wellicht zijn er nog mensen die nog mee willen doen. Dat kan zeker; mocht je belangstelling hebben, laat het dan weten en wij koppelen je aan een koude oorlog object.

Lees verder via de submenu’s van PA75NAVO over het hoe en waarom, de webpagina’s worden steeds aangevuld.

LET OP: Meer informatie over het Weekend van het Verdedigingserfgoed is te vinden via de website van Erfgoed Koude Oorlog via deze link.

73 en hopelijk tot werkens, later in april dit jaar.

Namens de radio-organisatie van het NAVO weekend,  Michel Bleijenberg PD4AVO en Dan de Bruijn, PA1FZH

Mailen kan hier

Laatste update: 31-3-2024