Waarom PA75NAVO

In oktober 2022 hebben we herdacht dat de Cuba crisis in de koude oorlog 60 jaar geleden was. Dit heeft geresulteerd in de openstelling van ca. 60 objecten uit de koude oorlog in heel Nederland, waaronder 8 in Zeeland.

Landelijk is dit een enorm succes geworden, met name vanwege het feit dat veel mensen zeiden: dit gebeurde onder mijn neus en ik wist er niets van.

Een impressie staat op onze website www.pa60cuba.nl

In april 2024 bestaat de NAVO 75 jaar en we willen dit landelijk weer op dezelfde manier vorm geven. Alleen zou het mooi zijn als we dan wat andere objecten zouden kunnen openstellen voor het publiek.

Terug naar startpagina PA75NAVO