Waarom PA60CUBA

Er is geen harde datum van “toen begon de Koude oorlog” en “toen was de Koude Oorlog over” maar over het algemeen houdt men aan dat al snel na het beëindigen van WO II de spanning tussen Oost en West op liep en vanaf 1947 de Koude Oorlog begon. De ideologische tegenpolen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren overgebleven als de enige twee grootmachten, en de vijandschap tussen beide landen zou de internationale politiek van de komende periode gaan bepalen. Het werd de tijd van de “gewapende vrede”.

Met de ‘Koude Oorlog’ wordt een strijd bedoeld, waarbij de wapens koud blijven en er vooral verbaal – via radio, tv, propaganda – en militair – door een wapenwedloop – geprobeerd wordt om de tegenstander te intimideren. Feitelijk kwam het nooit tot een rechtstreeks militair treffen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zelf.

Met de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 en het officieel opheffen van de Sovjet- Unie op 26 december 1991 werd wel het einde van de Koude oorlog ingeluid.

Bijna 45 jaar sluimerde er “iets” op de achtergrond. Sommige zaken waren enorm goed zichtbaar, zoals de grote legermachten, de enorme partij legervoertuigen, vliegtuigen en schepen. Andere zaken speelden zich af in het geheim; denk aan de spionnen en alle James Bond films. Weer andere zaken waren iets minder opvallend zoals commandobunkers. Maar veel speelde zich af onder de oppervlakte.

In het gehouden weekend kwam je geen grote tanks, kanonnen en vliegtuigen tegen. We hebben juist de zaken onder de oppervlakte laten zien. Welk beroep werd er gedaan op de burgers, wat was er bij de gemiddelde burger bekend over “de atoombom”, wat zou er zijn gebeurd als “de bom” echt zou zijn gevallen, wat gebeurde er als jij in de bunker zat en je familie boven de grond, zouden twee weken onder de grond voldoende zijn geweest en wat dan?

We bedachten dat na dit weekend mensen zouden denken: dat wist ik helemaal niet en het gebeurde onder mijn ogen.

De Cuba Crisis, in Cuba zelf bekend als de Oktobercrisis, was de toestand van een dreigende tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962, als gevolg van het uit de hand lopen van hun conflict over Cuba. Het eiland was na een zevenjarige guerrillastrijd in 1959 communistisch geworden onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte invasie in de Varkensbaai tot de Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand.

Op 22 oktober 1962 trad de crisis in volle openbaarheid toen president John F. Kennedy van de Verenigde Staten een felle rede hield waarin hij de ontmanteling eiste van alle Sovjet- raketbases op Cuba en een blokkade aankondigde op alle militaire goederen naar het eiland; de Amerikaanse blokkade besloeg een gebied van ongeveer 80 kilometer, op internationale wateren, waarmee een boog rond Cuba werd gevormd. De staat van paraatheid van het Amerikaanse leger werd verhoogd tot niveau DEFCON-2, waardoor een onmiddellijk militair ingrijpen tegen Cuba mogelijk werd.

Ook in Nederland waren de gevolgen van de Cuba Crisis merkbaar; zo werden de voorbereidingen voor de IJssellinie voorzichtig opgestart. Gelukkig werd de dreiging minder en konden we wat vrijer ademhalen. Oktober 1962 was wel de periode met de grootste dreiging.

Voor meer informatie klik hier

Locatie Westenschouwen