Locatie Middelburg

In de periode 1962-1969 worden in Nederland een veertigtal nieuwe BB-kringcommandoposten (kringCoP), één nationale commandopost (NCBB), provinciale commandoposten (PCBB), regerings- en departementsnoodzetels en bestuurlijke onderkomens gebouwd respectievelijk aangepast.

In een betonnen bunker onder de brandweerkazerne Looierssingel in Middelburg was de Bescherming Bevolking gehuisvest. Na de Tweede Wereldoorlog brak internationaal een politiek gespannen periode aan, bekend als de Koude Oorlog. Om bij een eventuele (kern)oorlog de bevolking zo goed mogelijk te kunnen beschermen, zette de Nederlandse regering een organisatiestructuur voor civiele verdediging op, de Bescherming Bevolking.

Als onderdeel hiervan werden schuilkelders en commandoposten gebouwd. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne (1963-1966) aan de Looierssingel gaf aanleiding om daaronder het Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV) en een nieuwe provinciale BB-commandopost te realiseren.

Gebruikelijk waren vierkante bunkers, maar het langgerekte model van de brandweerkazerne is waarschijnlijk de oorzaak van de afwijkende maatvoering van de bunker. Deze heeft een lengte van 60 meter en een oppervlakte van 765 vierkante meter. De aanlegkosten voor de bunker bedroegen ruim één miljoen gulden. De bouw ving aan in november 1963 en in augustus 1965 vond de eerste oplevering plaats.

Nadat in maart 1966 de bovenliggende brandweerkazerne was geopend, volgde op 29 januari 1968 de opening van de PCCV- en BB-commandopost. De opzet van de bunker was tweeledig: schuilplaats voor het provinciaal bestuursapparaat én commandopost voor het provinciaal commando van de Bescherming Bevolking.

Naast de provinciale bunker bevond zich nog een veel kleinere gemeentelijke BB- commandopost, de zogeheten ‘burgemeestersbunker’. Deze is gebouwd onder de uitbreiding van de voertuigstalling. Hij bevatte naast een machinekamer en keukentje één slaapkamer voor ambtenaren en een aparte slaapkamer voor de burgemeester. Deze bunker is betrekkelijk jong, hij is pas begin jaren tachtig opgeleverd. De aanlegkosten hiervan bedroegen ongeveer 181.000 euro.

Het was ooit de bedoeling om een ondergrondse verbinding tussen beide bunkers te realiseren maar deze is nooit aangelegd. Toen de kleine bunker werd opgeleverd, was de BB al op haar einde.

In 1999 werden de bunker en bovengelegen voertuigstalling van de voormalige brandweerkazerne het onderkomen van het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, dat in 2001 opging in de SCEZ (dat in 2019 Erfgoed Zeeland ging heten). De bunker was van januari 1999 tot mei 2009 in gebruik als depot voor de provinciale archeologische collectie, in beheer bij de SCEZ. Van 2007 tot 2009 was er tijdelijk weer een brandweerpost in het gebouw. Daarna betrok de SCEZ per 1 april 2010 het hele complex. Het huidige gebouw heeft de naam ‘Het Schuitvlot’ meegekregen, als symbolische aanlegplaats voor erfgoed.

Erfgoed Zeeland - Zeeuwse Ankers

Voor meer informatie over Erfgoed Zeeland klik hier

Voor het gehouden programma op de website van Erfgoed Zeeland klik hier

Voor de folder (programma en plattegrond) klik hier (pdf)

Voor meer informatie over brandweerkazerne & BB-commandopost klik hier

Literatuur

Hans Sakkers en Johan den Hollander, Schuilkelders in Middelburg, 1939-1984,

Koudekerke 2005.

Beelden (2006) van de BB-bunker via Bunkerpictures klik hier

Beelden van andere objecten in Nederland via Bunkerpictures klik hier

Live google map van deelnemende locaties in Nederland

Door op onderstaande kaart te klikken konden belangstellenden een overzicht krijgen van de toen deelnemende locaties tijdens het Koude Oorlog Weekend 2022.