Deelnemers

Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober 2022 zullen vanuit verschillende organisaties mensen deelnemen aan het Koude Oorlog Weekend in de BB-bunker in Middelburg.

Van BB naar RBZ

Vrijwilligers van het Oude Brandspuithuis uit Serooskerke zullen een aantal interessante onderdelen uit de BB laten zien en de overgang van de Bescherming Bevolking naar de Regionale Brandweer Zeeland toelichten. Zij beschikken over veel materiaal, kennis én anekdotes uit die tijd.

Ook zullen er originele BB instructiefilmpjes worden gedraaid middels een power-point presentatie.

Tevens is de toen gebruikte apparatuur te bewonderen.

Voor meer informatie klik hier

ABC dienst van de Bescherming Bevolking

De ABC dienst waren vrijwilligers die in geval van een atoom-, biologische- of chemische ramp metingen deden en mensen konden ontsmetten. Met de metingen van diverse zogenaamde S- posten (de stationaire meetposten) kon het BB-commando de gevolgen in beeld brengen. Hier zal ook de link met de huidige verkenningseenheden van Veiligheidsregio Zeeland worden toegelicht.

Klik hier voor video ABC bunker Westenschouwen door Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog

Klik hier voor uitleg van de ABC bunker Westenschouwen (pdf) door Dan de Bruijn

Veiligheidsregio Zeeland

Medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland zullen de ontwikkeling van de Meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer) laten zien, komende vanuit de oude BB-meldkamers, maar staan ook stil bij de dagelijkse verantwoordelijkheden die zij verzorgen binnen onze provincie. Denk daarbij aan o.a. rampen- en crisisbeheersing, toen en nu. Ook zal worden teruggeblikt naar de overgangen van de BB naar de Regionale Brandweer Zeeland en zo verder naar de Veiligheidsregio.

Voor meer informatie klik hier

Zendstation PA60CUBA

Radiozendamateurs van VERON en VRZA zullen gedurende dit weekend verbindingen maken met belangstellende zendamateurs, dit zowel lokaal, regionaal, landelijk als ook wereldwijd via o.a. de korte golf.

Voor meer informatie klik hier

Enigma & Crypto

De cryptomachine Enigma werd al vóór de Tweede Wereld Oorlog ontwikkeld en ontleend zijn bekendheid aan de onderzeebotenoorlog. In de Koude Oorlog is hij niet meer toegepast maar hij staat wel model voor de manier waarop de hedendaagse cryptologie is opgesteld, vandaar dat deze demonstratie ook zal worden gegeven tijdens dit Koude Oorlog weekend.

Voor meer informatie klik hier

Delta Radio Communicatie Ondersteuning

Vrijwilligers van DRCO zullen demonstreren hoe zij noodcommunicatie verzorgen voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en veiligheidsregio Zeeland. Als voortvloeisel uit de radiohulp die de zendamateurs in 1953 leverden tijdens de Watersnoodramp, is er namelijk een landelijk radionetwerk van zendamateurs die in geval van uitval van openbare communicatie de overheid kunnen bijstaan in berichtgeving. Voor Zeeland doet DRCO deze belangrijke taak.

Voor meer informatie klik hier

Videopresentaties

In de BB-bunker zullen één of meerdere videopresentaties te zien zijn.

Noodhospitalen (VIBO) in Nederland

Op diverse plaatsen in Nederland zijn onder bestaande ziekenhuizen speciale noodziekenhuizen gebouwd. Deze waren als bunker uitgevoerd en konden binnen korte tijd operationeel zijn. Hiervoor bestond de organisatie VIBO: Volksgezondheid In Bijzondere Omstandigheden.
Een traumachirurg zal gedurende het weekend hierover meer uitleg geven.

Voor meer informatie klik hier

Korps Luchtwachtdienst

Vrijwilligers van het KLD zaten op één van de 276 hoge torens in Nederland om uit te kijken naar (Russische) vliegtuigen die onder de radar (lager dan 900 meter) Nederland zouden binnenvliegen. Hoe dit ging zal worden toegelicht in de stand van het KLD.

Voor meer informatie klik hier

Mijnenuitkijkdienst

Vrijwilligers van de MUD keken rondom de Westerschelde, op de Nieuwe Waterweg en bij Den Helder uit naar Russische vliegtuigen die mogelijk zeemijnen zouden afwerpen. Immers een vrije doorgang naar de havens van Rotterdam en Antwerpen zou in geval van een oorlog van essentieel belang zijn. Het hoe en waarom zal worden toegelicht in de stand van de MUD.

Voor meer informatie klik hier

IJssellinie

De waterlinie tussen Nijmegen en Zwolle was een goed bewaard geheim waarbij de voortgang van de vijand die vanuit het Oosten zou komen, vertraagd moest worden. Ruim 100 km lang was deze IJssellinie waarbij het in oktober 1962 maar is gekomen tot ‘het beperkt inunderen’, ook wel bekend als codenaam Proloog 8500. De uitleg zal dieper ingaan op deze bijzondere IJssellinie.

Voor meer informatie klik hier

Stalling en buiten

Op het terrein achter Erfgoed Zeeland staan op zaterdag en zondag terreinvoertuigen opgesteld voor (nood)communicatie van zendamateurs, zie boven (DRCO).

In de stallingsruimte is ‘de Magirus’ weer tijdelijk op zijn voormalige standplaats te zien. Deze brandweerwagen uit de vorige eeuw was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde spuit- en ladderwagen en werd tot 1955 ingezet als eerste uitrijdwagen. Lees meer over deze klassieker uit 1930 op de website van Zeeuwse Ankers.

Alleen op zaterdag zijn er op het terrein aan de achterzijde demo’s van operationele brandweervoertuigen te zien zoals een tankautospuit, een hulpverleningscontainer en een ontsmettingscontainer voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook wordt er een gaspakdrager gedemonstreerd.

In de stallingsruimte zijn koffie/thee en toiletten aanwezig.